Kancelaria adwokacka adwokat Kamili Surowieckiej świadczy pomoc prawną dla Klientów w stosunku do których zapadł już prawomocny wyrok skazujący.

Wyrok skazujący nie oznacza braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego

W Polsce prawo karne wykonawcze reguluje zasady wykonywania kar, środków karnych oraz kompensacyjnych, przepadku i środków zabezpieczających. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przyznają skazanemu prawo do składania w każdym czasie wniosków, skarg i próśb do organów wykonujących orzeczenia. Nawet po zakończeniu postępowania sądowego istnieje możliwość złagodzenia kary lub zmiany formy odbywania kary. Skazany, którego dotyczy wyrok, ma pełne prawo korzystania z pomocy adwokata podczas postępowania karnego wykonawczego.

Prawomocny wyrok skazujący nie zawsze musi oznaczać osadzenie w zakładzie karnym. Nie zawsze też orzeczona kara pozbawienia wolności wiąże się z pobytem w zakładzie karnym w pełnym wymiarze kary. Adwokat zajmujący się prawem karnym wykonawczym może pomóc znaleźć rozwiązanie prawne w sytuacji, która wydaje się początkowo bez wyjścia.

Pomoc prawnika po wyroku skazującym

Sama kara pozbawienia wolności nie musi być wykonywana natychmiast po uprawomocnieniu się wyroku. Przepisy kodeksu karego wykonawczego przewidują możliwość odroczenia wykonania kary. Natomiast instytucja dozoru elektronicznego zezwala osobom, które dopuściły się różnego rodzaju przestępstw na odbywanie kary pozbawienia wolności, jak i zastępczej kary pozbawienia wolności w miejscu swojego zamieszkania. pomoc adwokata karnisty w postępowaniu wykonawczym często okazuje się niezbędna, ponieważ od prawidłowego sformułowania wniosku, a przede wszystkim jego odpowiedniego uzasadnienia zależy, czy zostanie on uwzględniony przez sąd.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla skazanych w zakresie.

  • uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)
  • odroczenia wykonania kary
  • przerwy w karze
  • zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
  • uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary
  • udzielenia przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności
  • uzyskania warunkowego zawieszenia kary
  • rozłożenia grzywny na raty
  • wydania wyroku łącznego

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa karnego wykonawczego? Skontaktuj się ze mną: + 48 515 919 761