Kancelaria adwokacka adwokat Kamili Surowieckiej udziela kompleksowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prawo cywilne ma istotne znaczenie z punktu widzenie interesów jednostki, ponieważ reguluje sprawy z którymi każdy człowiek ma do czynienia  w codziennym życiu. 

Katalog spraw z zakresu prawa cywilnego obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień: od spraw o zapłatę wymagalnych wierzytelności pieniężnych czy ochronę prawa własności i ochronę dóbr osobistych poprzez sprawy o eksmisję po upadłość konsumencką.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • zapłatę
 • ochronę dóbr osobistych
 • odwołanie darowizny
 • związanych z gwarancją i rękojmią
 • Sprawach z zakresu prawa rzeczowego
  • o zasiedzenie
  • o naruszenie posiadania i ochronę własności (o wydanie rzeczy, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy)
  • o ustanowienie drogi koniecznej;
  • o zniesienie współwłasności nieruchomości;
  • o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości;
  • o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu
 • Sprawach z zakresu prawa spadkowego
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek
  • dochodzenie wykonania zapisów, poleceń
 • Sprawach mieszkaniowych
  • o eksmisję
  • o zapłatę czynszu
  • o zameldowanie i wymeldowanie
  • o wstąpienie w stosunek najmu
  • zaskarżania uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • Sprawach z zakresu prawa konsumenckiego
  • upadłość konsumencka