Kancelaria Adwokat Kamili Surowieckiej świadczy pomoc prawną w sprawach  wynikających z prawa administracyjnego w zakresie m.in.:

  • reprezentacji klienta przed organami, urzędami i sądami administracyjnymi
  • sporządzania i składania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego,
  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jeśli jesteście Państwo adresatami decyzji administracyjnej, od której chcecie się odwołać, potrzebujecie wsparcia w postępowaniu przed organem administracji lub sądem administracyjnym to Kancelaria chętnie udzieli szczegółowych informacji na temat Państwa sprawy.