Założycielem Kancelarii jest Adwokat Kamila Surowiecka, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Kamila Surowiecka ukończyła studia administracyjne oraz prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc kolejno pracy magisterskiej przygotowanej w katedrze postępowania administracyjnego pod kierunkiem prof. Wojciecha Chróścielewskiego a następnie pracy magisterskiej przygotowanej w katedrze postępowania cywilnego pod kierunkiem  prof. Michała Krakowiaka.

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęła aplikacje adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich Kancelariach adwokackich specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. W toku aplikacji współpracowała z wieloma kancelariami adwokackimi i radcowskimi z terenu całej Polski, zdobywając doświadczenie procesowe z zakresu różnych gałęzi prawa. Po ukończeniu aplikacji złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamili Surowieckiej oferuje usługi prawne adresowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje zarówno reprezentowanie przed sądami, organami policji i prokuratury jak również udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie pism procesowych dla osób niereprezentowanych przez adwokata. 

Priorytetem działania Kancelarii jest satysfakcja klienta, wynikająca zarówno z obranej taktyki procesowej, jak też możliwości szybkiego i bezproblemowego kontaktu z adwokatem w każdym stadium sprawy.

Kancelaria zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy i terminowość w realizowaniu zleceń.